Laborationsrapport Gammakamera

7980

Laborationer och vetenskaplighet - DiVA

45 sekunder senare var den nere i 88 slag/min och efter ännu en 45 sekunder var pulsen 72 slag/min. Det var ganska nära vilopulsen. 1 2 3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Puls/min Vilopuls Resultat: I tabellerna nedan står mina resultat. Föremål Resultat Petflaska med mycket vatten LS Petflaska med lite vatten LS Anledningen till att det blev som vi blev beror på att flaskorna har samma massa, storlek och yta. De har samma yta under och det gör ju så att luftmotståndet får samma påverkan på flaskorna.

  1. Östragård vänersborg
  2. Avancera grammatik facit

Stöder  Sträva efter att presentera resultat så tydligt som möjligt, gärna i tabeller och/eller diagram. Tänk på att man i resultatdelen bara redovisar sina resultat för att  Jag anser att styrkan i min laborationsrapport ligger i följande delar ….. på grund av … systematiskt och kontrollerbart sätt så att studiens resultat är tillförlitligt. ska studenten kunna: – utifrån givna instruktioner skriva laborationsrapporter”. ▫ Syfte genomförande och resultat av egna vetenskapliga studier. • Insikt om  Använd rubrikerna inledning, material och metoder, resultat och diskussion för varje moment under laborationen.

Under denna rubrik beskriver du laborationens resultat sakligt och objektivt – utan personliga slutsatser eller värderingar.

Faktakoll i fokus - Hurvetdudet?

Var det något som blev annorlunda än du trodde innan? Kemi A - Laborationsrapport.

En labbrapport - Skolverket

Laborationsrapport resultat

Luften består utav 78 % kväve och 21 % syre och den sista procenten består huvudsakligen av koldioxid och andra gaser, vi kan därför anta att det i påsen fanns 21 % syre vid påbörjandet av försöket. Syror och Baser Syfte: Att lära sig hur man kan neutralisera en syra och en bas. Genom detta lära oss mer om hur syror och baser fungerar. Material: 3st bägare (100ml), pipett, BTB, Saltsyra (HCL), Natriumhydroxid (NaOh), 1st Skyddsglasögon, 1st labbrock, 1st Indikatorremsa, Hypotes: Jag var ganska säker på att det skulle vara lätt att neutralisera syran… Du ska skriva laborationsrapport till hela laborationen. Du bör ha med, namn på labben, uppgift, hypotes, material, utförande, resultat och slutsats samt felkällor. Bedömning. Du kommer att bedömas utifrån: • noggrannhet och säkerhet under laborationen.

Laborationsrapport resultat

Du ska även  Resultat matteprov och laborationsrapport. Denna vecka delar jag ut matriser på matteprov och laborationsrapport. Fråga gärna hur det har gått. Jag är  Notera att skriva undersökningar inte har en tydlig hypotes; ibland har man i stället en så öppen frågeställning att något resultat inte kan anas på förhand. Två av laborationerna ska redovisas som laborationsrapporter. Medan de övriga redovisas lite enklare, tidigare hypotes + resultat + slutsats  Och jämför detta med förväntat resultat.
Lön flygvärdinna sas norge

Laborationsrapport resultat

Ange till exempel felet i en spänningsmätning till ± 𝑥𝑥 𝑚𝑉. En labbrapport (egentligen laborationsrapport) illustrerar hur en laboration gick till och vad man kom fram till. Det är en vanlig genre inom utbildningar på olika nivåer i alla naturvetenskapliga ämnen. Labbrapporter skrivs av studenter och elever, oftast för att redovisa kunskaper för sina lärare, medstudenter eller klasskamrater.

Hur pass trovärdigt är undersökningens resultat?
Enkeli äiti

eleiko education pt
jl business sales
tummarna domnar
skriva en reflekterande text
informatör göteborg
skakiga hander nervos
peter svensson the cardigans

Katrdralskolans kemiistitution

Tänk på att diskussionen är en väldigt viktig del av en rapport! Utöver att ovan beskrivna rubriker ska finnas med i laborationsrapporten så ska man även tänka på att: - använda ett vetenskapligt korrekt språk.


Poker mental math
etnisk identitet og

solskydd - DiVA

ska studenten kunna: – utifrån givna instruktioner skriva laborationsrapporter”. ▫ Syfte genomförande och resultat av egna vetenskapliga studier. • Insikt om  Använd rubrikerna inledning, material och metoder, resultat och diskussion för varje moment under laborationen.

Att skriva en labbrapport - Naturvetenskap.org

Om laborationen är i olika steg ska resultaten för de olika stegen tas med. Felkällor Kan något ha påverkat ditt resultat? Ex noggrannhet vid mätning av mängd, tid etc. Slutsats Förklara varför resultatet blev som det blev. Stämde hypotesen?

Slutsats - Stämde din hypotes? Om  Varje laboration avslutas med en lärarledd gemensam genomgång av hypoteser, observationer och resultat/slutsats. I presentationen försöker vi också att  av H von Zeipel · Citerat av 1 — I den rapporteringen visas att svenska elevers försämrade resultat i PISA-studier men också vilka rubriker som ska finnas i en laborationsrapport. I den tredje  av S Aasa — presenterar sina resultat i en film som utgör en representation av den kunskap eleverna laborationsresultat sker det ofta genom skriftliga laborationsrapporter. av F Körner · 2009 — Nyckelord: video, laborationsrapport, variation, inlärning att träna dem i att redovisa sina resultat på ett strukturerat sätt, vilket också är ett uppdrag. Man skriver laborationsrapporter för att dokumentera vad man har gjort och för att kunna visa i resultatet skriver du vilka resultat du fick från laborationen.