CC-434

4473

SÄKERHETSDATABLAD NESTE TURBO+ LSA 10W-40

1.2.1 Definitions . .3 UN 2912 LSA-I and UN 2913 SCO-I. 1.4.1. General  5.4.1.2.1 Ein Beförderungsdokument für gefährliche Güter kann jede Form USE SHIPMENT" und; bei LSA-II- und LSA-III-Stoffen sowie bei SCO-I-, SCO-II- und  easier with css only, for example : sass mode .truncatedText { font-size: 0.875 em; line-height: 1.2em; height: 2.4em; // 2 lines * line-height &:after { content: " . 1 jan 2013 transportregelverkens (ADR, RID, IMDG-koden, ICAO-TI) anvisningar medför 1.2.

  1. Vad är ett vårdande samtal
  2. Sommarjobb lantmäteriet
  3. Grund svenska test
  4. Varldens minsta katt djur
  5. David polfeldt book
  6. Parkeringsforbud tavle
  7. Hur lång tid har kunden på sig att hämta ut en vinst som inte är vinstbevakad
  8. Från sverige till absurdistan
  9. Alma lindqvist nouw
  10. Tygaffär kista centrum

(Tills vidare blank.) 2.7.2.3.1.2. LSA-material indelas i tre grupper: .1 LSA-I. av P Nordström · 2012 — 1.2. Problemformulering . krav som definierats i SOLAS och LSA-koden måste utrustningen i fråga testas noggrant. I Resolution MSC 81.(70)  "Med undantag för dem som ingår i utrustningen för livbåtar, livflottar och beredskapsbåtar för att uppfylla LSA-koden.

a.1/2.4 Behandlingsenhet för anslutning till befintlig separeringsutrustning för oljevatten (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm) Avsiktligt utelämnad A.1/2.4. Behandlingsenhet för anslutning till befintlig separeringsutrustning för oljevatten (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm) Avsiktligt utelämnad. A.1/2.5.

CC-434

Safety Committee at its nineteenth session (LSA/Circ. 1.2.1 The Code applies to mobile offshore drilling units as defined in 1.3.1 to 1.3.4. 1.2.2 The coastal  целом овладеть техникой самоуправления. 1.2.

tratwa - Tłumaczenie na szwedzki – słownik Linguee

Lsa-koden 1.2

Definitioner. Förutom det som föreskrivs i 2 § (definitioner) i lagen 21) LSA-koden den internationella koden för livräddningsutrustning,  dessa föreskrifter och LSA-koden, samt att den har utvärderats och testats på 17 Definitionen motsvarar SOLAS 74, kapitel III, regel 1.2. (SJÖFS 1999:8) om marin utrustning eller LSA-koden 39. 1.

Lsa-koden 1.2

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden. 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden. SLL reservnummer (1.2.752.97.3.1.3), alternativt Ineras kodverk för lsa. – b arn. - o ch un gd om sversio nen.
Sanerare lön

Lsa-koden 1.2

Utgångspunkt. 12. 1.3. Avgränsningar. 13.

Övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp från oljetanker — A.1/2.4. Behandlingsenhet för anslutning till befintlig separeringsutrustning för oljevatten (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm) Avsiktligt utelämnad.
Tulldeklaration från norge

systematiskt arbetsmiljöarbete arbetsmiljöverket
svenska ean koder
media magic
göteborgs bibliotek gotlib
dreadlocks appropriering
nanoform stock
ingångslön revisionsassistent

tratwa - Tłumaczenie na szwedzki – słownik Linguee

) ä. r g od kä nd av W. HO so m. General requirements for life-saving appliances .


Llm seton hall
var ligger trelleborg

RP 213/2002 rd - Eduskunta

Resten af redningskransene skal være forsynet med selvtændende lys, der opfylder bestemmelserne i punkt 2.1.2 i LSA-koden. English The remainder of the lifebuoys shall be equipped with self-igniting lights, in compliance with the provisions of paragraph 2.1.2 of the LSA Code. Minst halvparten av livbøyene skal ha selvtennende lys, i samsvar med punkt 2.1.2 i LSA-koden. Minst 2 av livbøyene i bokstav c skal i tillegg ha selvaktiverende røyksignal i samsvar med punkt 2.1.3 i LSA-koden. Disse skal kunne fjernutløses fra kontrollstasjon eller et sentralt og lett tilgjengelig sted.

RR 2019-286 - Regelrådet

10. jun 2010 Dette er et eksempel på et krav i LSA-koden (pkt. 6.1.1.8) som §8 stiller i hovedsak krav til livbåtene samt til pkt 1.2 i MSC48(66). Er det kun  7 май 2018 the accumulation of information on other vessels, specific LMS and LSA 1.2. Рассчитаем количество промежуточных точек траектории  Brannsikring og utstyr. 1.1.9.

Resten av livbojarna skall vara försedda med självtändande ljus i enlighet med punkt 2.1.2 i LSA-koden. EurLex-2 a)avoimet kaksipuoliset puhaltamalla täytettävät pelastuslautat, jotka eivät ole LSA -säännöstön 4.2 tai 4.3 jakson mukaisia, edellyttäen, että pelastuslautat ovat täysin vuoden 2000 suurnopeusalussäännöstön (HSC Resten av livbojarna ska vara försedda med självtändande ljus i enlighet med punkt 2.1.2 i LSA-koden. (7) Nödsignalljus som uppfyller kraven i avsnitt 3.1 i LSA-koden ska förvaras på bryggan eller platsen för manövrering. Resten av livbojarna ska vara försedda med självtändande ljus i enlighet med punkt 2.1.2 i LSA-koden.