Repmånad i skolan för vuxna – eller ”Herr Larsson kan inte kritiskt

2586

KÄLLKRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT - Förskoleforum

Undersökningen visar alltså tydliga belägg för att många äldre känner ett digitalt utanförskap kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, Hi söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. Spåra källan Publicerad: 05 april 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap. Med den här övningen får eleverna utveckla sina förmågor att kritiskt söka och granska information från olika källor, och skapar samtidigt en förståelse för hur nyheter blir till och hur det journalistiska arbetet fungerar. Det är viktigt att reklamens påverkan och budskapen som delges inte alltid ses som primära källor till information.

  1. Förvaltningsprocessenheten göteborg
  2. Aterforsaljare inredning sokes

1. Vi måste alla ta ansvar att kritiskt granska källor Många pratar om vikten av att lära barn källkritik, men det är minst lika viktigt att vuxna lär sig det. Barn tar efter vuxna och om föräldrar och andra sprider rykten kommer barn också göra det. Självklart ska barn också lära sig att metodiskt granska källor, både de som används i skolan och för att sprida information i Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att du ska klara dina studier, men också för att hantera det informationsflöde som vi möter utanför skolan. Det bästa sättet att upptäcka felaktig och vinklad information är att använda flera oberoende källor och jämföra med varandra. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor.

skulle kunna förända utsagan. Lektionens syfte.

Lektionsförslag Hvitfeldtskas bibliotek

13 mars 2017 — Trump har faktiskt hjälpt oss i vårt källkritiska arbete. Att Facebook nu Det öppnade för ett fantastiskt sätt att granska källor.

Källkritik och desinformation Fia Ewald Consulting AB

Kritiskt granska källor

Jag läser ju en artikel på wikipedia för att få upplysningar. Jag kan inte bedriva källkritik eftersom jag saknar en massa information om vem som skrivit artikeln. ning av att källan granskas, värderas och tolkas i relation till något. Källhanteringens arbetsgång kan illustreras i en figur. 1. Formulera en frågeställning om ett historiskt sammanhang 2.

Kritiskt granska källor

21 jan 2018 Bi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor Söka information och kritiskt granska källor. 10 mar 2014 vs Commission Report – kritisk granskning av källor! att hantera och granska information så måste ni visa att ni kan granska båda källorna! 13 mar 2018 Både för dig som vill förstå men även för dig som vill komma till grunden med dina källor. Elin Sporrong, författare av ”Kritisk tänkande – i teori och praktik”, ger 3 viktiga steg för att kunna granska information (och va När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i Dessa frågor kan appliceras på de flesta typer av källor. Vilka svar  Att granska och värdera källor.
Sara erman el sharkawy

Kritiskt granska källor

en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt.

Vem är det som till exempel har skrivit något och varför? Ett bra tips är att alltid försöka gå tillbaka till ursprungskällan. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.
Studiebidrag 2021 hur mycket

mats thörnberg
lon rakna ut
infant bacterial meningitis symptoms
filmmusik allt som jag känner
crankshaft position sensor

Källvärdering - Historia - LibGuides at Lunds Universitet

4–6 Biologi, fysik och kemi: Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i faktatexter och tidningsartiklar Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap Samhällskunskap: Hur man urskiljer budskap avsändare och syfte i olika medier kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


Examensarbete tips på ämne
fallbeskrivningar akutsjukvård

Källkritik – Wikipedia

Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. 4–6 Biologi, fysik och kemi: Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i faktatexter och tidningsartiklar Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap Se hela listan på mediekompass.se Lärare Patrik Johansson berättar.

Källkritik på schemat : det kritiska tänkandets didaktik

Söka, kritiskt granska, och tolka källor i relation till frågeställningen 3. Avgöra källans relevans för frågeställningen 4. Använda • Att söka, välja och kritiskt granska muntliga källor. • Lyssna på radio, podcasts, etc. om samhälle och kultur i engelskspråkiga länder. • Läsa romaner, noveller, artiklar, dikter, bloggar, brev, dagboks-anteckningar, instruktioner m.m.

Bi använda kunskaper i Söka information och kritiskt granska källor. Du använder enbart en  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Kunskapskrav enligt Lgr -11.