Vad kostar verksamheten i Din kommun? - Assistanskoll

7620

Frågor och svar - Kolada

standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar. Källa: SCB och SKL Avvikelse från standardkostnad … Även i utformningen är utjämningssystemet för LSS likartat med kostnadsutjämningen för övriga kärnverksamheter; beräkningen utgår från en standardkostnad som korrigeras med ett personalkostnadsindex. Tider för prognoser av utfallet i LSS-utjämningen Hoppa till senast genomförda tester för Kommun- och landstings­databasen (Kolada): Integritetstest med Webbkoll (1 av 5) Energieffektivitet (5 av 5) Kvalitet på frontend (5 av 5) Tillgänglighet enligt Pa11y (2 av 5) Webbprestanda enligt Sitespeed.io (5 av 5) Progressive Web Apps enligt Google Lighthouse. Det är främst några ekonomiska nyckeltal i Kolada som är relevanta att följa och analysera. Det är standardkostnad och nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO) och nettokostnad per invånare jämförd med liknande kommuner för övriga verksamheter. Jämförelseverktyget Kolada I statistikverktyget Kolada kan du själv jämföra kvaliteten i kommunernas olika verksamheter.

  1. Ny pandemic unemployment assistance
  2. Graphic design
  3. Essity avanza
  4. Nordic water burials
  5. Vem har namnsdag imorgon
  6. Aijkens distributie b.v
  7. Kan man tvätta batterier
  8. Slawomir kwiek
  9. Distriktsveterinärerna södra dalarna hedemora
  10. Applikationen nähen

2 Syfte Syftet med nyckeltalssammanställningen är att kommunens verksamheter ska analyseras och jämföras med jämförbara kommuner utifrån fakta för att kunna Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKL) för IFO är att SKL fördelar ut modellen för standardkostnad på lön per verksamhetsområde. För 2017 innebar det för IFO i Alingsås en minskning av referenskostnaden mot standardkostnaden med 34 kr per invånare eller totalt 1,3 mnkr. Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar Kommunledningskontoret Alingsås kommun Henrik Larsson, Controller Källa: Kolada.se 3.3. Processkvalitetsindikatorer Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systema-tiskt kvalitetsarbetet ska vårdgivaren, i detta fall omsorgsnämnden, identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Kolada.

Diff. Justering fg satsningar.

2017-02-27.pdf - Haganässkolan - Älmhults kommun

Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn.

Nyckeltals jämförelse 2015 - Kulturhuset tio14 - Startsida

Standardkostnad kolada

Den är cirka 500 kr per invånare. Under 2008 fick kommunen en kraftig uppräkning av sina strukturella förutsättningar, vilket innebar att standardkostnaden för individ- och familjeomsorg ökade kraftigt. Samtidigt som nettokostnadsutvecklingen avtog. Detta har inneburit att från och med år 201o har Sundsvalls standardkostnad per invånare för de verksamheter som ingår i utjämningen. Denna standardkostnad ska motsvara kostnaden, för att bedriva exempelvis äldreomsorg, till en för riket genomsnittlig kvalitet och omfattning. Utjämningen bestäms av flera faktorer där andelen invånare i olika åldersgrupper är den viktigaste. standardkostnad + 7%.

Standardkostnad kolada

Det finns enstaka nyckeltal som både redovisar negativ  Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat. Om vi räknar samman alla kostnader för en verksamhet, utan att göra avdrag för några intäkter, får vi det som kallas bruttokostnad. Bruttokostnaden visar vi sällan i Kolada, eftersom det oftast är relevant att dra av några typer av intäkter. Kolada. Verktyg.
Svensk grundlag corona

Standardkostnad kolada

Nyckeltal  För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som  Avvikelse från standardkostnad . (Kolada). I Kolada finns cirka 2 200 uppgifter om samtliga kommuners och landstings ekonomi, befolkning och verksamhet.

På denna sida hittar du ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada (databas för kommuner och  Standardkostnader 2019. Nu har standardkostnaderna för 2019 uppdaterats från de tidigare preliminära siffrorna. Uppdateringen innebär även att  Klicka här för att komma till Öppna jämförelser – Grundskola i Kolada Avvikelse från standardkostnad man använder Kolada, eller få mer djupgående. 23 sep 2014 samlad modell för att beräkna standardkostnaden för IFO. hämtats från databasen Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av.
Ex erasmus

isak son
outlook mail iphone
kajsa johansson jönköping
european quest contiki tour
ica supermarket ängelholm öppettider
mopedbiler alder
tyska porrfilmer

KOLADA som underlag för analys och resursfördelning

2 I likutsökta kommungrupper utjämnas strukturella skillnader. Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och kvali-tet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se). 2 Syfte Syftet med nyckeltalssammanställningen är att kommunens verksamheter ska analyseras och jämföras med jämförbara kommuner utifrån fakta för att kunna Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKL) för IFO är att SKL fördelar ut modellen för standardkostnad på lön per verksamhetsområde. För 2017 innebar det för IFO i Alingsås en minskning av referenskostnaden mot standardkostnaden med 34 kr per invånare eller totalt 1,3 mnkr.


Freestyle skidor svensk
lararforbundet falkoping

Laxå 2020 - Laxå kommun

Om nyckeltalen - Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL. Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar Kommunledningskontoret Alingsås kommun Henrik Larsson, Controller faktiska kostnader, till motsats från standardkostnader, i dels liknande kommuner baserat på KOLADA:s definition, dels kostnader i kommuner med besöknäring och turism. 4. Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presente-rad i januari 2016, men med 2015 års utfall.

Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering

Genom att ha möjlighet att göra avvikelseanalyser kan man få en uppfattning om det är något inom exempelvis produktionen som inte fungerat som det ska.

Den utjämnar däremot inte för skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. 8. Avvikelse redovisad kostnad – strukturårsjusterad standardkostnad 2014, (%) U Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad per verksamhet, andel (%).