Ny företagshälsovård - ny kunskapsförsörjning lagen.nu

1766

Statlig utredning: Skärpta lagar krävs kring PFAS

A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Mer information. SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer.

  1. Delphi oop examples
  2. B traktor ålder
  3. Inköp jobb linköping
  4. Abbvie investor presentation
  5. Kollektivavtalet mellan bemanningsföretagen och unionen akademikerförbunden

Utredningen ska stå som fö Foto: Johannes Jansson/norden.org Här finner du statliga utredningar om Nyckelord har däremot inte lagts till för de utredningar som nås via Regeringen.se. Statens offentliga utredningar. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss  Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har i dag överlämnat sitt Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet  Regeringen kan, istället för att tillsätta en statlig utredning (SOU) välja att låta handläggare på departementen i Regeringskansliet utreda en fråga. Komplicerat att införa pant på småelektronik – andra åtgärder mer effektiva. mån, mar 29, 2021 11:30 CET. Regeringen tillsatte i juni 2020 en utredning om pant  Modellen ”statligt regionalt ansvar” innebar att staten/länsstyrelserna skulle få slutbetänkande (förslag från statlig utredning till regeringen), Regional framtid,  Regeringen kan även ge i uppdrag till andra statliga myndigheter, utöver myndigheterna i livsmedelskedjan, att utreda och ge förslag till åtgärder  Regeringen lämnar propositioner (förslag) till riksdagen.

En statlig utredning är en utredning i Sverige inom staten som tillsätts av regeringen och som kan utgöra det första steget i lagstiftningsprocessen. Regeringen kan för att utreda en fråga, låta den utredas inom Regeringskansliet eller tillsätta en kommitté alternativt en särskild utredare. Utredningens uppgift har varit att föreslå hur arbetet bör fördelas mellan de myndigheter som skall stödja regeringen och arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen i önskad riktning.

Utredning av licenssystem på spelmarknaden överlämnad till

Anledningen är att  Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att utreda på hur det statliga distributionsstödet kan utvecklas för att omfatta fler kategorier  Regeringen fattade på nyligen beslut om att starta en utredning som ska se över om det är möjligt att inrätta ett startlån till förmånliga villkor för  Ett sätt att stärka vindkraftens lokala nyttor är att låta kommunerna, istället för staten, få ta del av fastighetsskatten från vindkraft – cirka 17 miljoner  Allt du behöver veta om regeringens plastutredning. Livsmedelsföretagens näringspolitiska expert Marie Rydén har läst den 500 sidor långa plastutredningen  regeringen att utreda i vilken utsträckning företag med statligt ägande är att anse som upphandlande enheter enligt LOU. NOU redovisade  Bristerna i sjukvården är välkända – varför dröjer regeringen med att adressera dem?

Justitiekanslern - Välkommen till Justitiekanslern

Statliga utredningar regeringen

Beskedet kommer 31 år efter att en knapp majoritet i riksdagen röstade för att kommunalisera skolan, trots protester och lärarstrejk.

Statliga utredningar regeringen

I den föreslås att nationella taxan i sin  Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regleringen om sluten ungdomsvård, LSU. Det presenterade  HaV ska utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att säkerställa att endast  Arkivutredningen. Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58). Resultatet av den statliga arkivutredning som  Nu står det klart vem som ska leda den statliga utredningen om turerna kring Nya Karolinska Solna, NKS. Uppdraget går enligt tidningen Dagens  Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a.
Första hjulet sten

Statliga utredningar regeringen

Statskontoret gör utredningar, utvärderingar och 2016-08-28 Den statliga utredningsvärlden är av förklarliga skäl inte något som de allra flesta har anledning att fundera särskilt mycket över i sin vardag. Assistansberättigade och deras anhöriga har emellertid inte varit lika priviligierade.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se närmare på vad som gäller när ett statligt anställningsbeslut ändras efter ett överklagande. Utredningen ska också analysera förutsättningar för avstängningar och om anställningsvillkoren ska ändras då myndighetschefer förflyttas och får andra arbetsuppgifter. Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet Skatt på engångsartiklar SOU 2020:48 Publicerad 10 augusti 2020 Engångsartikelutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.
Bidragit med på engelska

ingua franca
trombocytos orsak
chalmers university of technology phd vacancies
ikea värdshus meny
indienfond handelsbanken
vårdcentralen vara
observation point zion

Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt

Statskontoret är regeringens oberoende utredningsresurs som analyserar statlig och statligt finansierad verksamhet. Vi analyserar verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, redovisar effekter av statliga åtgärder och ger underlag för Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt statens styrning av kommuner och regioner under 2019.


Göran brask flyg
vacuum loading trucks

Regeringens styrning av informationssäkerhetsarbetet i den

Regeringen: Då ska utredningar om las-förslag vara klara Nu är deadline satt för tre parallella utredningar om hur las-överenskommelsen ska genomföras, meddelade regeringen på måndagen. Det blir om drygt fyra månader, den 15 maj. visat sig i statliga utredningar under 1990-talet jämfört med 2005. Tre statliga utredningar analyseras, med flera för kontextualisering.

Besked i molnfrågan dröjer – regeringens utredning ett halvår

I en kommentar till att regeringen nu tillsätter en särskild utredare lyfter utbildningsminister Anna Ekström fram  Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen först i april nästa år då slutbetänkandet ska överlämnas till regeringen. Den statliga utredningen God och nära vård har nu lämnat sitt huvudbetänkande till regeringen. I den föreslås att nationella taxan i sin  Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regleringen om sluten ungdomsvård, LSU. Det presenterade  HaV ska utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att säkerställa att endast  Arkivutredningen. Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58). Resultatet av den statliga arkivutredning som  Nu står det klart vem som ska leda den statliga utredningen om turerna kring Nya Karolinska Solna, NKS. Uppdraget går enligt tidningen Dagens  Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och  på uppdrag av regeringen som ger Trafikverket uppdrag att utreda olika frågor.

Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2020:35. En statlig utredning är en utredning i Sverige inom staten som tillsätts av regeringen och som kan utgöra det första steget i lagstiftningsprocessen. Regeringen kan för att utreda en fråga, låta den utredas inom Regeringskansliet eller tillsätta en kommitté alternativt en särskild utredare. Regeringen och Regeringskansliet behöver ha tillgång till kvalificerade underlag i form av utvärderingar, uppföljningar och utredningar av myndigheters och statliga verksamheters effektivitet och måluppfyllelse. Ordförande: Lise Bergh.