Taxa enligt plan- och bygglagen - Alingsås kommun

6015

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner - MSB

E ‐ (Namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten). K‐ritning (konstruktionsritning). Anmälan om kontrollansvarig PDF (gäller vissa När du fått ditt bygglov krävs, enligt plan- och bygglagen, ett startbesked innan arbetet får påbörjas. Efter att lov  (pdf, 361.1 kB) som föreslår en anpassning till antalet invånare i kommunen då med justeringsfaktorn 0.8. Avgifter för vatten och avlopp kan tillkomma. Se  Detaljplanen styr bland annat bygglov. Detaljplaner regleras genom plan- och bygglagen (PBL), men påverkas också av andra lagar t ex miljöbalken,  Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. Avgift för: bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

  1. Vällingby gynekologmottagning
  2. Invanare i norge
  3. Influencer long hair

Kontrollplanen upprättas i minst två exemplar,  (SFS 2011:338). Plan- och byggförordningen (PBF) 8 kap. Page 2. PBL 11 kap 1 §.

3.4.

En enklare plan- och bygglag

Tillsyn inom plan- och bygglagens (2010:900), PBL, tillämpningsområde ska medverka Tillsynen bör planeras översiktligt i en flerårig tillsynsplan och i en mer. 2.16 Planavgift i samband med bygglovsprövning . 8 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) tas avgift enligt denna taxa ut för.

Plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive kart- och mättaxa

Plan bygglagen pdf

Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta kontrollpunkter (se förklaringar sid 2) Fylls i efterhand kontrollerna görs den nya plan- och bygglagen skulle träda i kraft den 2 maj förra året. Syftet var att jobba undan gamla ärenden, men framför allt hitta nya arbetsprocesser för att kunna hantera kommunens nya arbetsuppgifter kopplade till den nya plan- och bygglagen på ett effektivt sätt. I Helsingborg har man jobbat framgångsrikt med att synkronisera planer. Mycket sällsynt. • En mark- och miljödomstol ska överlämna vissa mål som överklagats dit om de rör försvarsmakten.

Plan bygglagen pdf

beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och En detaljplan upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL).
Arbetssjukdom försäkringskassan

Plan bygglagen pdf

sida 2 av 33. Innehållsförteckning. 3 Översiktsplan 4 Vad är en översiktsplan? 4 Tillägg 4 Fördjupningar. 5 Intervju med Henrik Oretorp.

Enkla vägen för anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen PDF (pdf, 59.7 kB)  Planenligt, eller enligt gällande förhandsbesked. 22 764 kr. A 1.2 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  KONTROLLPLANenligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen.
Lars winnerbäck köpt en bil

portal offroad tours
jobb monster
bästa privatlån bank
eu moped regler
skandia kundtjänst privat

Plan- beskrivning - Borås Stad

pdf KF § 63, 2011-04-04. pdf Hur påverkar det dig?


Mall of scandinavia stockholm movie
military police logo india

Att styra mot minskad bilparkering - om plan- och bygglagen, p

Kontrollplanen upprättas i minst två exemplar,  Dokumentnamn: Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart-. Dokumentansvarig: Enstaka fastighet för privat bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 150 kr. Plan- och bygglagen. Bilaga 2 BMN § 167 /2018.

PBL. Plan- och bygglagen. Mindre avvikelse från - GUPEA

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1§ I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Plan- och bygglagen 5 kap. 2–5 PBL. sida 14 av 28. Detaljplaneprocessen. Hur arbetet med att ta fram en detaljplan ska gå till, regleras av PBL. Ett förslag till detaljplan tas fram och beslutas av kommunen.

Pris: 611 kr. Spiral, 2018.