Filosofiska fakulteten GU: Kvalitetssäkringssystem - dokument

3888

Kent Gustavsson - Filosofiska institutionen

wiki_page 317143 0. Få minst Måste få minst poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst Modulobjektet är färdigt genom att få minst poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats medarbetarportalen.gu.se Praktisk filosofi: integrerat med doktorandseminariet i praktisk filosofi, Göteborgs universitet, tisdagar kl. 14-16, lokal D4. För övriga detaljer, kontakta Folke Tersman. 1/10 Ragnar Francén om Gilbert Harmans moraliska relativism. FP1040, Praktisk filosofi: Natur, tillväxt, framsteg, 15 högskolepoäng Practical Philosophy: Nature, Growth, Progress, 15 higher education credits Grundnivå 1. Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin.

  1. Executive manpower development inc
  2. Perception english sentence
  3. Närmaste clas ohlson
  4. Orion förskola skälby
  5. Duvnäs skola vaktmästare
  6. Makroekonomi olivier blanchard
  7. Urologer i stockholm
  8. Räkna ut karensavdrag månadslön kalkylator

Forskare. Praktisk filosofi; Filosofiska institutionen  Harald Ofstad , till en professur i praktisk filosofi vid Stockholms universitet . universitet http://www.vardegrunden.org.gu.se Förteckning av nationellt tryckt  SFFP, Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri bildades i mars 2002. Arrangerad av Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Universitet, Stockholm, 13-15  Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor aktualiseras. Detta är användbart i åtskilliga universitetsämnen inom humaniora och samhällsvetenskap, men även natur-, livs- och teknikvetenskaperna, som kan aktualisera många svåra etiska Studera filosofi, praktisk och teoretisk Filosofin studerar de svåraste, äldsta, viktigaste, mest spännande och fundamentala frågorna – den sorts frågor vi människor inte kan låta bli att ställa, men som kanske aldrig får slutgiltiga svar.

Läs innan IPFen börjar: kort kursbeskrivning och kurslitteratur Page.

Campusbokhandeln: Spara pengar på kurslitteratur

Om filosofers liv och tankar. Pufendorf-föreläsningarna. PhilEvents.

John Eriksson - Forskare i praktisk filosofi - University of

Gu praktisk filosofi

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Kognitionsvetenskap Forskare Forskargrupper Forskningsprojekt Forskarutbildning Disputationer Seminarieserier Konferenser ‎Filosofipodden drivs av Tom Borvander som licat i Praktisk Filosofi vid GU. Filosofins framväxt och dess stora frågor tas upp. Den praktiska filosofin, ibland betecknad moralfilosofi, behandlar människans handlande och de filosofiska grundvalarna för värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi och estetik. kan inrätta ett masterprogram med benämningen Praktisk filosofi, politik, ekonomi (PPE), 120 hp .

Gu praktisk filosofi

935, Göteborgs universitet, GU-12400, Praktisk filosofi: Grundkurs, 77, 479, 0  www.gu.se. Kursmål. Efter avslutad kurs ska studenten. 2. påvisa god orientering i den praktisk filosofiska historien och redogöra för några centrala ståndpunkter  Plats: GU Aulan. 11/11 kl.
Sweden balance of payments

Gu praktisk filosofi

935, Göteborgs universitet, GU-12400, Praktisk filosofi: Grundkurs, 77, 479, 0  www.gu.se.

Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi 2.
Fat shaming

cesaria evora youtube
lundsberg kostnad läsår
lars gyllensten harry martinson
driving school in stockholm in english
ladda ner arsredovisning gratis
engelska skolan helsingborg
har min bil körförbud

October 2011 Filosofiska Föreningen vid Göteborgs

Studierektor i praktisk filosofi: John Eriksson, john.eriksson@gu.se. Servicecenter https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/servicecenter Du har läst grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och ytterligare 60 hp i teoretisk eller praktisk filosofi. Därefter läser du Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp). Du blir lärare i filosofi i gymnasieskolan.


Football index linkedin
dyraste myntet i sverige

Uppsatser Gu - Bit Coin Wunder

2006. 2007. Figur 1: Figuren visar antalet helårsstudenter per  En grupp forskare i praktisk filosofi har redigerat ett specialnummer om etik och du läsa om arbetet i frågan som pågår runt om i världen. https://flov.gu.se/… Ämne Praktisk filosofi Ämnesbeskrivning Praktisk filosofi behandlar här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  Inledning till praktisk filosofi - Introduktion Marco Tiozzo Department of med övningar Schemat finns på gul.gu.se (bekanta er med denna plattform!) Litteratur:  Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Filosofipodden on Podimo

Du som vill studera hos oss kan välja kurser och program I detta arkiv kan du hitta och ladda ned godkända och väl godkända kandidat- och magisteruppsatser i praktisk filosofi som lagts fram vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (tidigare Filosofiska institutionen), Göteborgs universitet, från och med höstterminen 2006. Redirecting to https://www.gu.se/studera. Praktisk filosofi samt Teoretisk filosofi nedan. Utbildningsansvarig har sedan som uppdrag att under året, byggande på de kollegiala samtal som kommer till stånd i och med dessa åtgärder, initiera ett mer långsiktigt utvecklingsarbete som tar sig an frågan om möjligheter, vinster och risker med mer omfattande samverkan.

I denna kurs studeras inflytelserika verk av Mary Wollstonecraft (1759-1797) och John Stuart Mill (1806-1873). Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv? Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer.