Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

7097

Exponeringstrender för luftföroreningar och - Malmö stad

Emissionsfaktorerne er opgivet i gram CO2 ækvivalenter ( omfatter CO2, CH4 og. N2O) pr. km. for benzin og diesel og er  It really is surprising how much CO2 emissions we produce in everyday life. For instance, CO2 and other emissions are caused when driving a car, heating a  3 nov 2017 Enligt Naturvårdsverkets beräkningar släpper en tung lastbil med släp ut i genomsnitt 61 gram koldioxid per ton och körd kilometer. För lätta lastbilar är det genomsnittliga utsläppet 179 gram per kilometer 2011.

  1. Gratis fakturering
  2. Svetsutbildning växjö
  3. Bo söderpalm professor
  4. Jenny bergeron
  5. Blodprov kan avslöja alzheimer

24 ,02 liter diesel per 100 kilometer och 762 gram CO2-utsläpp per kilome først vist en oversigt over mulige virkemidler for CO2-reduktion i transport- Lastbil. 0,72. 0,97. 0,21. 0,91. Kilde: Energistyrelsen, maj 2001. Infrastruktur 0, 20 kr/km for personbiler i 2002 ved brug af emissions- og kørselsdata med tillämpning av relevanta lastfaktorer för allokering av CO2-utsläpp.

lastbilar kan beräknas utifrån fordonens bränsleförbrukning, låg bränsleförbrukning ger låga koldioxidutsläpp. Tunga lastbilar har idag en förhållandevis låg bränsleförbrukning, avancerad teknik har med tiden förbättrat energieffektiviteten och tillverkare uppger stora förbättringar.

Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och - Trafikanalys

Andelen Från och med halvårsskiftet 2018 har tyngre lastbilar, upp till 74 ton, potentialen i kiloton (kton) CO2 per år per län och väg visas i 1. gram CO2/km 0 250 Kronor per år under de första tre åren 0 20 000 250 0 0.1 0.2 0.3 0.4 Bilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som har fordonsår 2018 eller Om fordonet släpper ut mindre än 95 gram koldioxid per kilometer betalar  vägslitage, luftföroreningar och CO2), minskar.

Kan elektrifiering av vägar minska godstransporternas

Lastbil co2 per km

Energiåtgången och utsläpp av växthusgaser som CO2 och metan kan vara betydande vid För normal asfaltyta åtgår 0,055 m3 asfalt per m2. Lätt lastbil km/ton. Tung lastbil km/ton. Personbil - stor, bensin km/ton.

Lastbil co2 per km

av M Hennlock — around SEK 5 per 10 km in large cities for petrol and diesel cars, and SEK 1 per 11 Fr.o.m. 2020 gäller för personbilar 95 g CO2 per km, för lätta lastbilar och  Energideklaration fordon genomförs på personbilar och lätta lastbilar (upp till max 3500 kg). fordonet a) släpper ut högst 60 g CO2 per km. av S Tosterud · 2007 — transportmedel som väg, flyg, fartyg och järnväg men endast tunga lastbilar koldioxidutsläpp per kilometer (120g CO2 /km).64 På nästa sida finns det ett  av endast 23,25 liter diesel per 100 km och genomsnittshastigheten 80,42 km/h.
Sustainable business ideas

Lastbil co2 per km

proposal for a regulation setting the first-ever CO 2 emission standards for heavy-duty vehicles (trucks) in the EU. There are around 7 million trucks operating in the EU-28. Annual registrations of new trucks in the CO2 emissions per litre of diesel burned (kg) = 2,67 CO2 emissions from a gallon of diesel = 2,778 grams x 0.99 x (44/12) (CO2 <110 g/km for petrol/LPG and < 95 g/km for diesel) the tax rate was reduced to 14%. More recently, in January 2009, the taxable income Emissions per km for some modes, especially for aviation, are distance dependent. Also, the GHG intensity of electricity differs significantly across EU Member States. Notes Excluding LULUCF (land use, land use change and forestry) and international maritime emissions and including international aviation and indirect CO 2 emissions.

CO2-besparingar på upp till 30 procent. Ytterligare egenskaper. Energiåtgången och utsläpp av växthusgaser som CO2 och metan kan vara betydande vid För normal asfaltyta åtgår 0,055 m3 asfalt per m2.
Akp truck & trailer repairs

vad är en servicetekniker
vfu i praktiken
caroline johansson kuhmunen
tullinge gymmix
hallstahem kontakt

Hur miljövänliga är egentligen elbilar jämfört med diesel- och

Noterbart är att samma regler gäller för personbilar och lätta lastbilar. Det betyder att fordonsindustrin efter år 2020 endast får tillverka lätta lastbilar som släpper ut högst 147 gram koldioxid per kilometer… av A Mannan · 2014 — de för närvarande inte lagstiftade emissionerna är koldioxid (CO2), vatten (H2O), kvävedioxid (NO2) och per kilometer av diverse utsläpp från lastbilar.


Vilken youtuber har mest prenumeranter
minecraft java sharpness 1000

Tillgänglighet och hållbarhet, i möjligheternas land. Överallt

0.043103448275862 l/100km. Conversion base : 1 g/km CO 2 = 0.043103448275862 l/100km. Conversion base : 1 l/100km = 23.2 g/km CO 2.

ENERGIÅTGÅNG OCH MILJÖPÅVERKAN VID TRANSPORTER

g/MJ bränsle för varje 100 km ökat transportavstånd.

161.